Ook landbouwgebouwen vallen onder de EPB-wetgeving


Sinds 2015 is het toepassingsgebied voor de EPB-wetgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) uitgebreid. De vermelding “ten behoeve van mensen” valt weg:

De EPB-wetgeving is nu ook van toepassing op gebouwen die niet ten behoeve van mensen verwarmd worden. Concreet vallen nu ook bepaalde landbouwgebouwen onder de EPB-wetgeving.

// Welke gebouwen zijn dit dan?

Stallen voor varkens en pluimvee, gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewarings- of primaire behandeling van plantaardige producten:-          De isolatiewaarde van de nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde daken en muren moeten voldoen aan de isolatienorm-          De nieuwe en vernieuwde ramen, deuren en poorten moeten voldoen aan de isolatienorm-          De ventilatie-eis is van toepassing

Serres voor warme teelten dienen minimaal van 1 energiescherm voorzien te worden en het binnenklimaat moet automatisch worden geregeld in minstens temperatuur en luchtvochtigheid.

// Welke landbouwgebouwen vallen (nog) niet onder de EPB-regelgeving?

Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte krijgen een volledige vrijstelling van de EPB-eisen. Dit zijn al de landbouwgebouwen behalve serres voor warme teelten, varkens- en pluimveestallen en gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewarings- of primaire behandeling van plantaardige producten.

Voor meer details en concrete cijfers kan je kijken op energiesparen.beDe vooropgestelde normen dienen gehaald te worden. Deze worden best afgetoetst met de EPB-software, op deze manier hebt u garantie dat de gedane inspanning ook conform de wetgeving is uitgevoerd. Voor meer informatie neemt gerust contact op met Xenadvies!

De landbouw is nog aan vele andere wetgevingen onderhevig. Daarom laten we volgende keer SBB aan het woord voor u bij “partnerships”. Het onderwerp dat zij aansnijden zal ‘brandveiligheid’ zijn!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak