Wat is het EPB en wanneer is dit verplicht?


Het EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) is een belangrijk aspect van bouwen en verbouwen in Vlaanderen. Het is dan ook niet abnormaal dat dit onderwerp veel vragen doet rijzen. Hieronder geven we je een antwoord op de meestvoorkomende vragen:

Wat is het EPB?

Het EPB is een regelgeving die is ontworpen om de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren. Het doel is om energiezuinige gebouwen te bevorderen en tegelijkertijd een gezond en comfortabel binnenklimaat te waarborgen.

Heb ik een EPB nodig?

In de meeste gevallen is een EPB vereist wanneer je een nieuw gebouw bouwt of een bestaand gebouw ingrijpend renoveert. Dit geldt voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Het EPB bepaalt de minimale energieprestatie-eisen waaraan jouw project moet voldoen, zoals isolatie, ventilatie, verwarmingssystemen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Deze worden opgelegd door de Vlaamse overheid en kunnen regelmatig bijgestuurd worden.

Sommige projecten zijn vrijgesteld van de EPB-plicht. Voor die projecten dient u geen startverklaring of EPB-aangifte in.

Wie maakt het EPB-attest op?

Het EPB-attest wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige. Deze deskundige voert gedetailleerde berekeningen uit op basis van de plannen en specificaties van jouw project. Ze controleren of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en stellen het officiële EPB-attest op dat nodig is voor de bouw- of renovatievergunning.

Hoe lang is een EPB geldig?

Een EPB-attest is doorgaans geldig tot de eerstvolgende ingrijpende renovatie. Na afloop van de geldigheidsperiode moet indien nodig een vernieuwd EPB-attest worden aangevraagd volgens onderstaande termijnen:

  1. Nieuwbouw: aangifte uiterlijk 12 maanden na de datum van ingebruikname van de woning of na het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken. In elk geval dient de aangifte binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning ingediend te worden, ook als er geen sprake is van ingebruikname.
  2. Ingrijpende renovaties: ook hier geldt een maximumtermijn van 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning.

Na indiening ontvangt de verslaggever een afdruk van de EPB-aangiftebundel, waarvan een ondertekend exemplaar door de verslaggever aan de aangifteplichtige (architect of bouwheer) moet worden overhandigd en gedurende 10 jaar moet worden bewaard.

Wie dient de EPB-aangifte in?

De verantwoordelijkheid voor het indienen van de EPB-aangifte ligt bij de bouwheer of de architect. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van alle benodigde informatie, het laten uitvoeren van de nodige berekeningen en het indienen van de aangifte bij de bevoegde instanties, zoals het Vlaams Energieagentschap.

Kortom, het EPB is een belangrijk instrument om de toename van energie-efficiënte gebouwen te bevorderen en de impact van gebouwen op het milieu te verminderen. Door te voldoen aan de EPB-eisen draag je niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar zorg je ook voor een comfortabel en gezond binnenklimaat in jouw gebouw.

Een offerte aanvragen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak