strengere EPB-eisen in 2016


We lijken vroeg met de communicatie van de vernieuwde EPB-eisen voor 2016. Echter, deze strengere eisen zijn van toepassing op alle dossiers waarvan de bouwaanvraag vanaf 01/01/2016 ingediend wordt. U bent als architect wellicht al in gesprek met klanten of een (voor-)ontwerp aan het uitwerken. De kans bestaat dat de bouwaanvraag van dat project in 2016 zal ingediend worden. Hou dan best al rekening met deze nieuwe eisen.

Wat verandert?Waar voor een nieuwbouw woning vandaag E60 geldt, zal volgend jaar E50 het maximum zijn. Eveneens kantoorgebouwen van publieke organisaties moeten aan deze E50 voldoen. Andere kantoren en scholen krijgen een verstrenging tot "slechts" E55. Het volledige overzicht van de EPB-eisen zijn hier terug te vinden. Voor de ingrijpende energetische renovaties blijft het maximale E-peil E90.

Bovendien worden de isolatiewaarden van alle schildelen naar BEN-niveau gebracht: maximale U-waarde 0,24W/m²K voor vloeren, muren en daken en 1,50W/m²K voor vensters. Deze isolatiewaarden gelden voor nieuwbouw en renovaties van alle bestemmingen: woningen, kantoren, scholen, winkels, enzovoort.  Het volledige overzicht van maximale isolatiewaarden is hier terug te vinden.

En daarna?De nieuwe eisen van 2016 kaderen in het verstrengingspad richting BEN-niveau in 2021. In onderstaande afbeelding is te zien dat voor nieuwbouwwoningen de volgende daling van het maximale E-peil pas in 2018 zal zijn, nl. E40. Het verstrengingspad van de ingrijpende energetische renovaties is nog niet bekend en zal pas kunnen bepaald worden nadat het Renovatiepact voltooid is. Daarin wordt namelijk bepaald wat het einddoel voor bestaande woningen in 2050 moet zijn. Aan de hand van dit einddoel kan een stappenplan richting 2050 voor renovaties uitgestippeld worden.

De isolatiewaarden van de afzonderlijke schildelen zullen niet meer verstrengen tot dan.                bron: VEA - Vlaams Energieagentschap - www.energiesparen.be

Update van onze EPB-wijzer! Heeft u onze EPB-wijzer in uw bezit en het nieuwe kaartje met de EPB-eisen van 2016 nog niet ontvangen? Neem dan gerust even contact op met sara@xenadvies.be

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak