SBB over isolatie en brandveiligheid


Sedert 15 augustus 2009 werd de landbouw- en de industriesector geconfronteerd met detoepassing van 'Bijlage 6 - industriegebouwen' van de Basisnormen.Dit heeft voor gevolg dat er ook eisen kunnen gesteld worden aan het brandgedrag van de isolatie.Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde isolaties niet kunnen gebruikt worden, of dat de isolatie bijkomend beschermd moet worden.

 BRANDBAARHEID ISOLATIE

Minerale isolatiematerialen zoals glaswol of steenwol zijn praktisch onbrandbaar. Resolschuimen (PF) zijn redelijk bestand tegen brand en verkolen bij hoge temperaturen. PIR-schuim is minder gemakkelijk te ontsteken, maar is even brandbaar als PUR. De slechtere leerlingen van de klas zijn de polystyreenschuimen die zeer brandbaar zijn en ook druppelvorming veroorzaken.

Tabel: Brandrisico isolatiematerialen op materiaalniveau (excl. beschermende constructies) (bron: FOV)BESCHERMING

Zowel in de landbouw als industrie wordt heel vaak PIR, PUR en XPS toegepast. Om de brandveiligheid te verhogen van de isolatiematerialen wordt vaak een beroep gedaan op het aanbrengen van bijvoorbeeld aluminiumfolies. Ook kan de bouwheer ervoor kiezen om de isolatie te beschermen met onbrandbare materialen zoals staalplaten of pleisterwerk. Ook bouwtechnisch worden er aanpassingen uitgevoerd zodat de brandvoortplanting van de isolatie verminderd/verhinderd wordt.

CONCLUSIE 

Daar isolatiematerialen een grote bijdrage kunnen leveren in de brand, is bijkomende bescherming soms nodig. Ook kan dit leiden tot het gebruik van andere minder brandbare isolatiematerialen om de brandlast in het gebouw te verlagen.Hebt u vragen over de brandveiligheid van isolatiematerialen of de invloed van de brandwetgeving in landbouw- en industriegebouwen, dan kan u bij SBB Agrobouwadvies terecht voor meer informatie.

 Door ing. Katrien BousseryTechnologisch Bouwadviseur - SBB AgrobouwadviesDenen 157 - 9080 Lochristibouwadvies@sbb.be

 Info auteur: Dit artikel werd geschreven door Katrien Boussery. Zij is technologisch bouwadviseur bij SBB Agrobouwadvies. Naast het leveren van technisch advies en het ontwerp van landbouwbedrijfsgebouwen is zij eveneens gespecialiseerd in de toepassing van 'Bijlage 6 - Industriegebouwen' die zowel op industriegebouwen als landbouwbedrijfsgebouwen van toepassing is. Om zich te specialiseren in de brandveiligheid volgde zij de opleiding 'Fire Safety Technical Grade'.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak