Privacy en nieuwsbrief


Xenadvies hecht veel belang aan de privacy van haar cliënteel. Alle persoonsgegevens die Xenadvies verzamelt van haar Klantenworden dan ook met de grootste zorg verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake zoals de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van depersoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Wet Persoonsgegevens”).Wij zullen persoonsgegevens van de Klant dan ook uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze Privacy Policy en zullen uw persoonsgegevens niet aan derden meedelenbehoudens in de gevallen uiteengezet in deze Privacy Policy.

Gelieve deze Privacy Policy, die u ook terugvindt op onze websites en puntsgewijs op de meer weten op www.EPBonline.be met aandacht te lezen.In deze Privacy Policy vindt u informatie over:• Welke Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden;• Welke maatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens en de toegang ertoe veilig te stellen;• Welke derden desgevallend toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens;• Uw rechten inzake toegang tot, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens en uw recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de relatie tussen Xenadvies en de Klant.Xenadvies verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy en de bepalingen van de Wet Persoonsgegevens.

Opdat u gebruik kan maken van de diensten van Xenadvies en Projecten kan laten uitvoeren, dient u akkoord te gaan met deze Privacy Policy.U kan zich akkoord verklaren met deze Privacy Policy door de “Ik ga akkoord” optie aan te vinken in EPBonline.be of het offline contract van Xenadvies te ondertekenen.

Voor de nieuwsbrief kan u zich ten alle tijden permanent uitschrijven, onderaan elke nieuwsbrief vind u de juiste link hiervoor. Indien u uw gegevens wil laten verwijderen, dan neemt u contact op met ons via info@xenadvies.be, daarna zullen we u correct informeren en het nodige doen.Gepubliceerd door Xenadvies

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak