Welke diensten zijn wanneer vereist?


Wanneer zijn de volgende diensten vereist?- energieprestatiecertificaat (EPC);- elektriciteitskeuring;- gaskeuring;- rioolkeuring;- waterkeuring;

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Een EPC geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen.Van zodra een woning (huis, appartement,...) te koop of te huur is, moet de eigenaar het EPC kunnen voorleggen. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders rekening houden met de energiescore.

Voor nieuwbouwwoningen moet uiterlijk zes maanden na datum van ingebruikname een EPB-aangifte elektronisch worden ingediend. Samen met de EPB-aangifte wordt het EPC bij bouw afgeleverd. Door de wettelijk toegelaten periode van zes maanden tussen datum van ingebruikname en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of te huur worden aangeboden zodat dat het EPC bij bouw al beschikbaar is.

Elektriciteitskeuring

Een elektriciteitskeuring is verplicht bij aansluiting van een nieuwe elektrische installatie op het net, maar ook wanneer er belangrijke wijzigingen of uitbreidingen plaatsvinden aan deze installatie. Bij verkoop van een woning dient er ook een keuring te gebeuren.

Bij de keuring van de elektriciteit moet de aanvrager van de keuring in het bezit zijn van een ééndraadsschema van de installatie, een situatieschema en de EAN-code.

Gaskeuring

Een gaskeuring is verplicht wanneer de gasmeter moet worden opengezet door de netbeheerder of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de installatie. U moet er steeds voor zorgen dat de installatie tijdens de keuring helemaal toegankelijk is.

Voor de gasmeter geopend kan worden, moet er een getuigschrift voor gasinstallaties worden ingevuld volgens KB van 28 juni 1971 en dient er een positief keuringsattest te zijn van de gasinstallatie.

Rioolkeuring

Sinds 1 juli 2011 verplicht de overheid een keuring van de riolering:- bij een nieuwe aansluiting op het leidingnet;- nadat er belangrijke wijzigingen aan de riolering werden gedaan;- nadat er een inbreuk werd vastgesteld op de gelijkvormigheid;- wanneer er een gescheiden riolering wordt aangelegd op een openbaar domein.

Wat moet er aanwezig zijn bij de keuring?- een uitvoeringsplan van de riolering;- een lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen;- stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing);- eventueel foto's van de riolering en zijn onderdelen en facturen van de gebruikte onderdelen.

Waterkeuring

In het Algemeen Waterverkoopreglement staat dat de sanitaire binneninstallatie moet gekeurd worden. De keuring is verplicht bij:- nieuwbouw, voor de eerste ingebruikname;- renovatie van de installatie;- belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bv. plaatsen van een waterontharder, brandblusinstallatie,...)

Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:- centrale beveiliging aan het begin van uw installatie;- alle toestellen voor warmwaterproductie;- centrale verwarming;- toilet;- bad en/of douche met kranen;- keukenkraan;- lavabo met kranen;- bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater) (indien voorzien).

Gepubliceerd door Xenadvies - Kantoor Kempen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak