Wat is een Ingrijpend energetische renovatie (IER)?


We spreken van een ingrijpende energetische renovatie (IER) als je bij een renovatie de technische installaties vervangt én als je minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving isoleert of na-isoleert.

Het verschil met een gewone renovatie is dat er ook een E-peil wordt berekend, dat maximaal E90 mag zijn. Er zijn geen minimale installatie-eisen meer van toepassing, omdat die dan in het E-peil vervat zitten.

Indien niet aan bovenstaande definitie wordt voldaan, dan vallen de werken niet onder de ingrijpende energetische renovatie en zal er gerekend worden als een gewone renovatie.

Welke eisen zijn van toepassing?

Voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) gelden de volgende eisen:

 • Het E-peil is niet hoger dan E90;
 • De nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde scheidingsconstructies moeten voldoen aan de Umax waarden;
 • Minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten van  woon-, kantoor- of schooleenheden, analoog aan de eisen voor nieuwbouw;
 • Verplicht minimaal aandeel hernieuwbare energie.

Deze nieuwe eisen zijn van toepassing op woningen, kantoren en scholen.

Enkele opmerkingen:

 • Bij appartementsgebouwen dient elke wooneenheid apart beschouwd te worden. Concreet kan het ene appartement een IER zijn en het andere een verbouwing met installatie-eis!
 • De eisen voor ingrijpende energetische renovaties zijn niet geldig voor de bestemmingen ‘andere specifieke bestemming’ en ‘industrie’.
 • De eisen zijn niet geldig voor projecten met stedenbouwkundige vergunningen met een eenvoudige dossiersamenstelling.
 • Onder andere de volgende scheidingsconstructies worden niet meegerekend in de 75%-regel: muren die grenzen aan aanpalende onverwarmde ruimten;vloeren op volle grond, vloeren boven de kelder; (Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving).
 • muren die grenzen aan aanpalende onverwarmde ruimten;
 • vloeren op volle grond, vloeren boven de kelder; (Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving).
 • (Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving).

Gepubliceerd door Xenadvies - Kantoor Kempen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak