Veiligheids- en gezondheidsplan


Een veiligheids- en gezondsheidsplan (VGM-plan) wordt opgemaakt in het kader van de veiligheidscoördinatie bij bouwwerken. Dit document is gebaseerd op de beschikbare plannen, de administratieve bepalingen met de bijhorende meetstaat en lastenboek en de bijzonder technisch bepalingen in de ontwerpfase. Indien er wijzigingen optreden in de verwezenlijkingsfase zal dit document zo nodig aangepast worden door de coördinator verwezenlijking.

Teneinde de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werf te verbeteren, werd de Europese Richtlijn 89/391/EEG omgezet in Belgisch recht door de wet betreffende 'Het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk' van 1996-08-04.Onze taken zijn de volgende taken:

Onze taken zijn de volgende:

  • Opmaken van het VGM-plan tijdens de ontwerpfase: in dit dossier worden alle risicovolle elementen gedetecteerd en worden preventiemaatregelen geadviseerd aan de aannemers die moeten genomen worden zodat de werkzaamheden veilig kunnen gebeuren.
  • Openen en bijhouden van het coördinatiedagboek: daar wij een dagboek moeten bijhouden van gebeurtenissen op de werf, komen wij tijdens de werken regelmatig langs. U zal hiervan een verslag ontvangen. Dit verslag wordt ook opgenomen in het coördinatiedagboek. Om de werfbezoeken correct te kunnen inplannen vragen we u ons op de hoogte te houden van de startdatum en planning van de werken. Ook moet een lijst van alle aannemers worden bezorgd (naam, adres, contactgegevens).
  • Opstellen van het postinterventiedossier (PID).

Gepubliceerd door Xenadvies - Kantoor Kempen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak