Wie Wat Wanneer - ventilatie en luchtdichtheid


Met onze reeks 'Wie Wat Wanneer' duiden we kort het verschil tussen de verschillende bouwstudies en -metingen. Om het eenvoudig te houden is het uitgangspunt steeds de EPB-verslaggeving. Nog vragen? Neem contact op met ons.

Kan mijn EPB-verslaggever bepalen wat de luchtdichtheid van mijn woning is?

Meestal is het noodzakelijk om met een gemeten luchtwissel te rekenen omdat de forfaitaire waarde zeer slecht is (bepaald door het VEA). Xenadvies zal, uit ervaring met gelijkaardige projecten, steeds een voorstel doen welke luchtwissel uw woning zou moeten kunnen halen. Deze bepaalt mee het berekende E-peil in de eerste berekening.

Het is de erkende luchtdichtheidsmeter (ideaal ook via Xenadvies) die op het einde van de werken de behaalde luchtdichtheid meet en attesteert. Het is op basis van het behaalde resultaat dat de EPB-verslaggever het E-peil in aangifte gaat berekenen.

Kan mijn EPB-verslaggever de ventilatiedebieten van mijn ventilatiesysteem inregelen en nameten?

Xenadvies kent de minimale vereisten uit de EPB regelgeving en vermeldt deze mee in het verslag. Er zal ook steeds gerekend worden met de randvoorwaarden die zorgen voor een zo laag mogelijk E-peil in eerste berekening.

Het is de erkende ventilatieverslaggever (ideaal ook via Xenadvies) die een voorontwerp en een prestatieverslag maakt. Hij komt de debieten, het behaalde evenwicht en het vermogen op de werf nameten en attesteren. Het is op basis van het behaalde resultaat dat de EPB-verslaggever het E-peil in aangifte gaat berekenen.

Wat wettelijk gezien de verantwoordelijkheden en taken van de EPB-verslaggever zijn, vindt u terug op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/wie-doet-wat/EPB-verslaggever.

Gepubliceerd door Xenadvies - Kantoor Kempen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak