BENOveren vs BEN-woning


BEN = Bijna Energie Neutraal

Aan welke eisen moet een BEN-woning (= nieuwbouw) voldoen?Een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Dit is van toepassing op nieuwe en herbouwde woningen met vergunningsaanvraag vanaf 2014. Als geen of onvoldoende hernieuwbare energie is voorzien, maar wel is voldaan aan een 10% strenger E-peil dan de E-peileis van het aanvraagjaar, dan is voldaan aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.

Aan welke eis moet een BENO-vatie (= verbouwing) voldoen?Hier zijn 2 mogelijkheden:

 • Valt uw verbouwing EPB-technisch onder een renovatie met installatie-eis (<75% van de schildelen aan buiten wordt vernieuwd of na-geïsoleerd, of technische installaties worden niet vervangen) dan zijn onderstaande eisen van toepassing: Daken: Umax=0,24W/m²KBuitenmur: Umax=0,24W/m²KVloeren: Umax=0,24W/m²KRamen (profielen en beglazing): Umax=1,50W/m²K en glas: Umax: 1,1W/m²KDeuren en poorten: Umax=2,00W/m²KVerwarmen met energiezuinige installatie U ontvangt geen BENOVATIE-certificaat tenzij u een EPC laat opmaken en het kengetal heeft een score van 100 kWh/m² of minder.
 • Daken: Umax=0,24W/m²K
 • Buitenmur: Umax=0,24W/m²K
 • Vloeren: Umax=0,24W/m²K
 • Ramen (profielen en beglazing): Umax=1,50W/m²K en glas: Umax: 1,1W/m²K
 • Deuren en poorten: Umax=2,00W/m²K
 • Verwarmen met energiezuinige installatie U ontvangt geen BENOVATIE-certificaat tenzij u een EPC laat opmaken en het kengetal heeft een score van 100 kWh/m² of minder.
 • U ontvangt geen BENOVATIE-certificaat tenzij u een EPC laat opmaken en het kengetal heeft een score van 100 kWh/m² of minder.
 • Valt uw verbouwing EPB-technisch onder een ‘ingrijpend energetische renovatie of IER’ dan is onderstaande eis van toepassing: Een E-peil van 60 of lager Via uw EPB-aangifte ontvangt u een certificaat waarop vermeld staat dat uw woning voldoet aan de BENOVATIE-normen.
 • Een E-peil van 60 of lager Via uw EPB-aangifte ontvangt u een certificaat waarop vermeld staat dat uw woning voldoet aan de BENOVATIE-normen.
 • Via uw EPB-aangifte ontvangt u een certificaat waarop vermeld staat dat uw woning voldoet aan de BENOVATIE-normen.

Aan welke eis moet een BEN-School of BEN-kantoor voldoen?(indien de bouwaanvraag werd ingediend tussen 2014 en 2016)Een E-peil van 40 of lager én voldoen aan alle andere EPB-eisen, met name U-max, K-peil, ventilatie en hernieuwbare energie of 10% strengere E-peil eis. Indien er dus geen HE aanwezig, valt de school of kantoor toch nog onder BEN vanaf E36.

Aan welke eis moet een Niet-Residentieel BEN-gebouw voldoen?(indien de bouwaanvraag na 2017 werd ingediend)De maximale E-peileis hangt af van de samenstelling van het gebouw, indien de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 2017. Om te voldoen aan 'BEN' mogen de functies maximaal het E-peil van 2021 halen. 

Korting op de onroerende voorheffing (= Kadastraal inkomen)

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak