Wat is een EPB-verslaggever? Wat is een energiedeskundige type A - B - C of D?


De algemene titel 'energiedeskundige' kan zeer verschillende invullingen hebben. Enige duiding is dus gepast.

Gebouwen

EPB-verslaggevers

Deze energiedeskundige is erkend om een EPB-dossier (energie prestatie en binnenklimaat) op te maken voor nieuwe of (grondig) verbouwde gebouwen (zowel residentiële als niet-residentiële projecten), die EPB-plichtig zijn. Deze professional voldoet aan bepaalde diplomavereisten (voornamelijk ingenieur) en volgde een opleiding tot ‘EPB-verslaggever’ aan een door het Vlaams Energieagentschap erkende onderwijsinstelling.

Deze energieconsultants hebben zich gespecialiseerd in het optimaliseren van energieprestaties van gebouwen, zodat ze minstens de opgelegde eisen behalen. Ze berekenen het theoretisch energieverbruik van nieuwe en te renoveren gebouwen via EPB-berekeningen (opgelet: dit stemt niet overeen met het werkelijk verbruik). Ze denken ook conceptueel na over moderne en energie performante constructies.

Vaak combineren deze energieconsultants hun advies- met ontwerpactiviteiten, want de meesten zijn houder van een ingenieurs- of architectendiploma.

Energieprestatiecertificaten voor bestaande gebouwen

Energiedeskundige Type A - EPC+, EPC kNR en EPC GD

Deze energiedeskundige type A mag een EPC (energie prestatie certificaat, sinds 2019 hervormd tot het EPC+) afleveren bij de verkoop of verhuur van een bestaande residentiële woning. Deze professional volgde een opleiding tot ‘energiedeskundige type A’ aan een door het Vlaams Energieagentschap erkende onderwijsinstelling.

Sinds 2020 mag diezelfde energiedeskundige type A (na verplichte bijscholing) ook EPC's bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen opmaken, het EPC kNR.

Bovendien mag hij of zij ook EPC's voor gemeenschappelijke delen voor appartementen (gebouwschil, gemeenschappelijke ruimten en installaties). Dit EPC GD is vanaf 2022 verplicht voor alle appartementen (vanaf 2 wooneenheden), ongeacht verkoop en verhuur, maar kan vanaf 2020 al in orde gemaakt worden.

Energiedeskundige Type B

Bevoegd voor het opstellen van vrijblijvende energieaudits van ééngezinswoningen bij particulieren. Ook hier moet de energiedeskundige een door het Vlaams Energieagentschap erkend diploma bezitten. Voordien heette deze functie: Energie Advies Procedure (EAP)-deskundige.

Energiedeskundige Type C

Energiedeskundige voor bestaande publieke gebouwen. Publieke organisaties zijn verplicht om een EPC uit te hangen in hun gebouw als het groter is dan 250 m². Er bestaan interne en externe deskundigen voor publieke gebouwen. De externe energiedeskundigen type C zijn gediplomeerde en door het VEA erkende experten. Interne energiedeskundigen type C moeten onder andere kunnen bewijzen dat ze minimum 2 jaar ervaring hebben in hun functie.

Energiedeskundige Type D?

De wetgeving betreffende EPC's voor grote niet-residentële gebouwen is momenteel nog in ontwerp. Het is nog onduidelijk of er een aparte erkenning voor energiedeskundigen type D opgelegd wordt.

Consultant hernieuwbare energie

Consulenten voor hernieuwbare energie stellen een haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energie op voor nieuwe gebouwen met een oppervlakte die groter is dan 1000 m². Een energiehaalbaarheidsstudie is een document dat aangeeft of alternatieve energiesystemen economisch en milieutechnisch haalbaar zijn voor het pand in kwestie.

Zie je het bos door de bomen niet meer?

Benieuwd welk EPC je nodig hebt? De EPC-wegwijzer van het VEA helpt je op weg!

Wanneer moet het EPC aanwezig zijn?Welk EPC heb ik nodig?Hoeveel EPC's moeten er opgemaakt worden voor mijn gebouw?

Industrie/Bedrijven

Externe consultants voor bedrijfsinterne processen

Externe energiedeskundigen die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar en het realiseren van energiebesparingen binnen productieprocessen. Ze hebben meestal een niche-sector waarin ze hun expertise hebben opgebouwd en zijn vaak actief over de sectorgrenzen heen.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de officiële communicatie van de Vlaamse Overheid bevoegd voor energie: VEA (Vlaams Energieagentschap). Lees hier meer.

bron: www.oved.beXenadvies Kempen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak