VEKA uit de startblokken!


Vlaams Energieagentschap (VEA) én een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

Het energie- en klimaatbeleid zijn enorm sterk verweven met elkaar. De creatie van een coördinerend Vlaams overheidsagentschap zal ervoor zorgen dat beide beleidsvelden elkaar versterken. Als Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beschikken we over een grotere slagkracht, bundelen we expertise uit verschillende domeinen en werken we nauwer samen om u nog beter van dienst te zijn. Zo kunnen we samen sneller de transitie maken naar een klimaatneutrale, energie-efficiënte en duurzame Vlaamse samenleving.

Onze belangrijkste taken

Het VEKA coördineert het Vlaams energie- en klimaatbeleid.

Als agentschap stimuleren we rationeel energiegebruik, zetten in op een milieuvriendelijke en hernieuwbare energieproductie en streven naar een vermindering van broeikasgasemissies in Vlaanderen.

We werken hiervoor in overleg met de belanghebbenden impactvolle beleidsinstrumenten uit en proberen gelijktijdig het maatschappelijk draagvlak bij de burger te vergroten.

Het VEKA heeft hierbij specifieke aandacht voor een sociaal energiebeleid en zo laag mogelijke energiesysteemkosten.

Praktische informatie

U kan ons  nog steeds bereiken via het algemeen nummer 1700 . Het e-mailadres is veka@vlaanderen.be.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak