Renovatieplicht voor Niet-Residentiële Gebouwen


Koolstofneutraal

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch worden gereduceerd. Voor niet-residentiële gebouwen betekent dit ‘koolstofneutraal’ zijn. Om deze doelstelling te ondersteunen, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 7 mei 2021 voor de eerste keer principieel de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed. 

Energiebesparende maatregelen

Vanaf 1 januari 2022 zal elke niet-residentiële gebouweenheid binnen de 5 jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte bij hetzij een notariële overdracht in volle eigendom, hetzij het vestigen van een opstalrecht of hetzij het vestigen van een erfpacht, aan volgende vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen:

  • Als de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet dakisolatie worden geplaatst met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet dat worden vervangen door beglazing met een maximale U-waarde van 1,0 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moeten worden vervangen, tenzij kan worden aangetoond dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag worden vervangen door een nieuwe stookolieketel. 
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde* van minstens 2500, moeten worden vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen. (*Global Warming Potential)

Energielabel

Naast deze vier maatregelen moeten niet-residentiële gebouwen binnen de 5 jaar na overdracht ook een welbepaald energielabel behalen. 

  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2022 moet een klein niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter behalen. 
  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2023 moet een groot niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% realiseren. Vanaf 1 januari 2025 wordt dit minimaal aandeel hernieuwbare energie vertaald naar een minimaal energielabel.

EPC als bewijs

  Nieuwe gebouweigenaars, opstalhouders en erfpachters zullen via een EPC kunnen aantonen dat ze aan de eisen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen voldoen. Informatie vindt u de website van het VEKA. Het VEKA vult deze webpagina regelmatig aan met veelgestelde vragen.  

Vraag nu vrijblijvend je offerte aan!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak