Wanneer kom je in aanmerking voor BENOvatiepremies?


Wat moet ik BENOveren? 

Een woning moet in zijn geheel aangepakt worden wil je de energetische waarden halen die de overheid voor ogen heeft. Als je meer hebt dan 50m² wordt het zeker rendabel. Je werkt altijd van boven naar beneden. Je begint met het dak, vervolgens de buitenmuren, daarna de ramen en deuren, dan komt de vloer en als 
laatste komen de technische elementen, zoals de verwarming van je woning en het warme water, het sanitair, ventilatie maar ook verlichting en de elektriciteit.  
Veel huizen in ons land zijn van voor 1970 toen er nog geen sprake was van goed isoleren. Al die huizen zouden voor de veiligheid op standaard gebracht moeten worden met energetische
renovaties, bouwtechnische renovaties, comfortrenovaties en esthetische renovaties. De Vlaamse overheid heeft een renovatiepact afgesloten met bouworganisaties. Ze hebben het ambitieuze plan opgevat het broeikaseffect te verlagen en al deze huizen over dertig jaar (rond 2050) net zo energiezuinig te maken als 
nieuwbouwwoningen en ze willen heel Vlaanderen op hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie wil zeggen: energie die ons milieu niet schaadt en die altijd opgewekt kan worden zonder dat de toekomstige 
generaties mensen daar nadeel van ondervinden. Andere woorden hiervoor zijn uiteraard 
duurzame energie en groene energie. Denk hierbij dan aan zonne-energie, 
windenergie, waterkracht, aardwarmte en biomassa. 

Voor welke premies kom ik in aanmerking?

Als de Vlaamse overheid wil dat ik mijn huis benoveer, betalen zij dat dan? Nee, niet volledig, je blijft zelf een groot stuk van je BENOvatie betalen. Maar je kunt een energielening aanvragen 
en er zijn premies als je het werk door erkende bedrijven laat verrichten. Hieronder een lijst 
waar dit aangevraagd kan worden. Een energielening is een goedkope lening voor benoveren en die vraag je aan bij het energiehuis 
van je gemeente. 

Premies kun je aanvragen bij: 

  • De Vlaamse overheid op www.wonenvlaanderen.be
  • De netbeheerders Eandis op www.eandis.be en Infrax op www.infrax.be 
  • Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen 
  • Vlaams Energieagentschap (VEA) op www.energiesparen.be  

Samenvatting en conclusie 

De Vlaamse overheid wil dat in 2050 alle woningen van voor 1970 helemaal up to date zullen zijn voor wat betreft veiligheid en energieprestaties. Ze willen dat oude huizen net zoals nieuwbouw volgens de laatste normen zijn aangepast. Je benoveert je huis door je dak, muren, ramen, deuren en vloeren te isoleren en je technische installaties aan te passen. Het best zou zijn als je je woning gaat verwarmen 
met hernieuwbare energie oftewel duurzame energie. Laat het werk verrichten door erkende
bouwbedrijven. Als je zelf aan de slag gaat kun je mogelijk premies mislopen. De Vlaamse overheid helpt met energieleningen en premies. Als je benoveert moet je wel zelf een 
deel betalen,maar je krijgt er veel voordeel voor terug.Je huis wordt meer waard, je energierekening gaat omlaag, je huis wordt veel comfortabeler, het wordt een stuk fraaier en je gaat minder onderhoud krijgen. Maar vooral is het erg goed voor het milieu, want iedereen wil toch dat zijn kinderen een goede toekomst krijgen 
zonder broeikaseffect. 

Vraag nu vrijblijvend je offerte aan!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak