Wat is de bestemming van mijn gebouw? Welk type EPC heb ik nodig?


Het Energieprestatiecertificaat (EPC) is een essentieel document voor quasi elk type gebouw in Vlaanderen, maar het type EPC dat je nodig hebt, varieert afhankelijk van de bestemming van het gebouw. Op zijn beurt heeft dit ook een invloed op de EPB-eisen die van toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende bestemmingen en welk EPC bij elke categorie hoort.

Residentieel

Deze categorie omvat gebouwen bestemd voor huisvesting, met uitzondering van collectieve woongebouwen met gemeenschappelijke voorzieningen (delen). Voorbeelden zijn eengezinswoningen, appartementsgebouwen, serviceflats, vakantiewoningen, en studio's in studentenhuizen. Zelfstandige woonvoorzieningen zoals een verblijfsruimte, toilet, douche of bad, en keuken of kitchenette zijn vereist om tot deze categorie te kunnen behoren.

Opmerking: Een woning met een geïntegreerde officiële zorgwoning wordt als één wooneenheid beschouwd, zelfs als beide over alle woonvoorzieningen beschikken.

Voor residentiële gebouwen is het (reguliere) EPC type A van toepassing.

Niet-residentieel

Dit omvat gebouwen met een niet-residentiële bestemming, zoals kantoren, scholen, gezondheidscentra, sportfaciliteiten, horecagelegenheden ... Ook collectieve woongebouwen met gedeelde voorzieningen vallen onder deze categorie, met andere woorden: dit zijn woongebouwen die gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals keukens, badkamers of toiletten. De volledige lijst met voorbeelden kan je terugvinden op de website van Vlaanderen.

Voor niet-residentiële gebouwen is het EPC niet-residentieel van toepassing.

Industrie

Gebouwen bestemd voor productie, bewerking, opslag, of manipulatie van goederen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn werkplaatsen, industriële bakkerijen, herstelplaatsen voor voertuigen, brouwerijen, en textielfabrieken. De volledige lijst met voorbeelden kan je terugvinden op de website van Vlaanderen.

Voor industrie is er geen energieprestatiecertificaat vereist, maar dient er wel een EPB-studie te gebeuren.

Landbouw

Dit omvat gebouwen in een landbouwbedrijf die niet bedoeld zijn voor bewoning. Hier wordt er een onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende categorieën:

  1. Serres voor warme teelten,
  2. Gebouwen voor de energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van landbouwproducten,
  3. Stallen voor varkens of pluimvee,
  4. Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte (bijvoorbeeld: melkveestallen, paardenstallen, serres voor koude teelten ...).

Voor landbouw is er geen energieprestatiecertificaat vereist, maar gelden er afwijkende EPB-eisen.

Gemeenschappelijke delen

De gemeenschappelijke delen van een gebouw worden als een aparte EPB-eenheid beschouwd, zowel residentieel als niet-residentieel. Residentiële gemeenschappelijke delen worden gedeeld door EPB-eenheden met residentiële bestemming, terwijl niet-residentiële gemeenschappelijke delen grenzen aan EPB-eenheden met andere bestemmingen dan 'residentieel'.

Op deze categorie is het EPC voor gemeenschappelijke delen van toepassing.

Een offerte aanvragen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak