Wat is een sloopopvolgingsplan en wanneer is het verplicht?


Sinds 5 juni 2018 is het verplicht om een sloopopvolgingsplan te laten opstellen door een expert als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor sloop- en afbraakwerken. Dit plan moet worden toegevoegd aan het aanvraagdossier en de aanbestedingsdocumenten of de prijsaanvraag. Het moet worden opgesteld door een onafhankelijke partij en kan dus niet worden opgesteld door het sloopbedrijf dat de werken zal uitvoeren.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan is een gedetailleerd rapport waarin alle materialen en hoeveelheden die vrijkomen tijdens de sloopwerken, waar deze zich exact bevinden en hoe ze na de sloop moeten worden verwerkt, staan beschreven. Dit draagt bij aan efficiënte, ecologische sloopwerken met maximale verwijdering van gevaarlijke stoffen.

Het plan bevat informatie over alle afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloopwerken, zoals de namen van de afvalstoffen en hun bijbehorende EURAL-code, de hoeveelheid, locaties in het gebouw, verwerkingsvorm en informatie over de verwerking of het hergebruik ervan.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Je moet een sloopopvolgingsplan laten opstellen voor renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, als het totale bouwvolume groter is dan 1000m³ voor niet-residentiële gebouwen, groter dan 5.000 m³ voor alle residentiële gebouwen, of voor infrastructuurwerken met een volume groter dan 250 m³.

Wat gebeurt er na het opstellen van een sloopopvolgingsplan?

Na het opstellen van een sloopopvolgingsplan kan de opdrachtgever ervoor kiezen om het sloopbeheer door Tracimat te laten uitvoeren, een erkende sloopbeheerorganisatie die de kwaliteit en opvolging van het sloopbeheer controleert. Tracimat levert een sloopattest af dat bewijst dat de sloopwerken conform de regels zijn uitgevoerd.

Waarom is het sloopattest belangrijk?

Het sloopattest controleert de inzameling van het sloopmateriaal en zorgt ervoor dat de verwerking en herkomst van de afvalstoffen traceerbaar zijn. Hierdoor kunnen restverontreinigingen worden beperkt en wordt hergebruik gestimuleerd, wat resulteert in een mooier eindproduct en minder verontreinigd puingranulaat.

Ga je binnenkort sloop- of afbraakwerken uitvoeren? Heb je een sloopopvolgingsplan nodig? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Een offerte aanvragen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak