Wat is een veiligheidscoördinatie?


Het waarborgen van de veiligheid op bouwplaatsen is niet alleen essentieel om arbeidsongevallen te voorkomen, maar het is ook wettelijk verplicht in veel landen. Een cruciale speler in dit proces is de veiligheidscoördinator. Laten we eens dieper ingaan op wat veiligheidscoördinatie inhoudt en waarom het zo belangrijk is.

Wat is veiligheidscoördinatie?

Veiligheidscoördinatie op bouwwerven is het proces van het plannen, coördineren en controleren van alle veiligheidsaspecten tijdens de verschillende fasen van een bouwproject. Dit omvat het identificeren van mogelijke gevaren, het implementeren van preventieve maatregelen en het waarborgen van naleving van veiligheidsvoorschriften en -normen.

Is veiligheidscoördinatie verplicht?

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is verplicht wanneer minstens 2 aannemers werken uitvoeren op dezelfde werf. Zelfs wanneer deze aannemers nooit gelijktijdig op de werf aanwezig zijn. Deze regeling geldt tijdens de ontwerpfase en de verwezenlijkingsfase. 

Wat zijn de taken van een veiligheidscoördinator?

Een veiligheidscoördinator heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden, waaronder:

  1. Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan voor de bouwplaats.
  2. Het uitvoeren van risicoanalyses en het identificeren van mogelijke gevaren.
  3. Het adviseren van de betrokken partijen over veiligheidsvoorschriften en -normen.
  4. Het coördineren van veiligheidsinspanningen tussen verschillende partijen, zoals aannemers en onderaannemers.
  5. Het uitvoeren van regelmatige controles op de bouwplaats om naleving van veiligheidsvoorschriften te controleren
  6. Het organiseren van veiligheidstrainingen en -instructies voor werknemers.
  7. Het rapporteren van eventuele veiligheidsincidenten en het implementeren van correctieve maatregelen

Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?

Afhankelijk van de grootte van de werf, stelt de opdrachtgever of de aannemer een veiligheidscoördinator aan. Is de werf gelijk of groter aan 500 m²? Dan stelt de opdrachtgever een coördinator aan die gecertificeerd moet zijn. Is de werf kleiner dan 500 m²? Dan stelt de architect iemand aan. De aannemer kan zelf de functie van veiligheidscoördinator opnemen op de werf tijdens de verwezenlijkingsfase. 

Mag een veiligheidscoördinator een werf stilleggen?

Ja, een veiligheidscoördinator heeft de bevoegdheid om een bouwwerf stil te leggen als er ernstige veiligheidsrisico's worden vastgesteld die niet onmiddellijk kunnen worden verholpen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, het ontbreken van vereiste veiligheidsuitrusting of het negeren van waarschuwingen met betrekking tot gevaarlijke situaties. Het stilleggen van een werf is een drastische maatregel die alleen wordt genomen als laatste redmiddel om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

In essentie is veiligheidscoördinatie op bouwwerven van vitaal belang om een veilige werkomgeving te garanderen en arbeidsongevallen te voorkomen. Door de samenwerking tussen alle betrokken partijen en de nauwgezette inzet van de veiligheidscoördinator kunnen bouwprojecten op een veilige en efficiënte manier worden uitgevoerd.

Zit je nog met vragen of wens je een veiligheidscoördinatie te laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons team en we helpen je graag verder.

Een offerte aanvragen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak