Ontdek onze nieuwe diensten!


Vanaf nu kan je ook bij Xenadvies terecht voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan en warmteverliesberekening (ook dimensioneringsnota genoemd). We vinden het natuurlijk belangrijk dat je steeds een geïnformeerde beslissing kan nemen. Daarom nemen we graag even de tijd om hieronder uit te leggen wanneer deze op jou van toepassing zijn:

De warmteverliesberekening

De warmteverliesberekening dient voornamelijk als stavingsstuk om een lagere ontwerpvertrek- en retourtemperatuur van het afgiftesysteem, zoals vloerverwarming, te mogen ingeven in de EPB-software. Dit komt dus ook je EPB-berekening ten goede!

Is een warmteverliesberekening verplicht?

Bij nieuwbouw met een afgiftesysteem op water is er voor bouwaanvragen vanaf 2023 een installatie-eis van toepassing. Concreet is een lagetemperatuurverwarming (met bijbehorende warmteverliesberekening) verplicht. Hier mag de ontwerpvertrektemperatuur max. 45 °C bedragen.

Waaruit bestaat een warmteverliesberekening?

Een warmteverliesberekening (ook wel dimensioneringsnota genoemd) bestaat uit 2 belangrijke elementen:

  1. Een warmteverlies per ruimte,
  2. De eigenschappen van de afgiftesystemen.

Alle ruimtes binnen het geïsoleerde volume van het gebouw worden opgenomen in deze nota. Bovendien moet er een minimale (comfortabele) temperatuur behaald worden waardoor het vaak nodig is om afgiftesysteem voor verwarming te plaatsen in elke ruimte.

Meer weten

Het sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan is een gedetailleerd rapport waarin alle materialen en hoeveelheden die vrijkomen tijdens de sloopwerken, waar deze zich exact bevinden en hoe ze na de sloop moeten worden verwerkt, staan beschreven. Dit draagt bij aan efficiënte, ecologische sloopwerken met maximale verwijdering van gevaarlijke stoffen.

Het plan bevat informatie over alle afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloopwerken, zoals de namen van de afvalstoffen en hun bijbehorende EURAL-code, de hoeveelheid, locaties in het gebouw, verwerkingsvorm en informatie over de verwerking of het hergebruik ervan.

Wanneer is het sloopopvolgingsplan verplicht?

Je moet een sloopopvolgingsplan laten opstellen voor renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, als het totale bouwvolume groter is dan 1000m³ voor niet-residentiële gebouwen, groter dan 5.000 m³ voor alle residentiële gebouwen, of voor infrastructuurwerken met een volume groter dan 250 m³.

Wat gebeurt er na het opstellen van een sloopopvolgingsplan?

Na het opstellen van een sloopopvolgingsplan kan de opdrachtgever ervoor kiezen om het sloopbeheer door Tracimat te laten uitvoeren, een erkende sloopbeheerorganisatie die de kwaliteit en opvolging van het sloopbeheer controleert. Tracimat levert een sloopattest af dat bewijst dat de sloopwerken conform de regels zijn uitgevoerd.

Meer weten

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak